Tanáraink

Tanáraink

Figyelem! Új ablakban nyílik meg. PDFNyomtatásE-mail

Főállású pedagógusok


Név

Tanított tantárgy

Beosztás, egyéb megbízatás

Bauer Ildikó Éva

Magyar nyelv és irodalom 6. 7. 8. oszt.

Német nyelv 6. 8. osztály

Hon- és népismeret 6. osztály

Osztályfőnök 6. osztály

Színjátszás

Bencze Nikolett

Fejlesztés BTMN

Részmunkaidő

Bozsakyné Zvezdovics Mónika Eszter

Vizuális kultúra 4. osztály

Környezetismeret 4. osztály

Technika és tervezés 3. 4. osztály

Dráma és színház 5. osztály

Napközi 4. csoport

Zeneovis foglalkozások

Freyné Kiss Mónika

Természettudomány 5. 6. osztály

Földrajz 7. 8. osztály

Etika 5 – 8. osztály

Osztályfőnök 5. osztály

Részmunkaidős

Tanulószoba

Guzs Ilona

Technika és tervezés 2. osztály

Vizuális kultúra 2. osztály

Technika és tervezés 5. 6. osztály

Napközi 1. csoport

Napközi 3. csoport

Tankönyvfelelős

Haui Lóránt

Ének-zene 4 – 8. osztály

Bartók Gyermekkar

Osztályfőnök 8. osztály

Kórusvezető

Munkaközösség-vezető: felső tag.

Kálmán Edit Tünde

Matematika 5 – 8. osztály

Vizuális kultúra 5 – 8. osztály

Technika és tervezés 7. osztály

 

Kissné Éder Rita

Magyar nyelv és irodalom 3. 4. osztály

Környezetismeret 3. osztály

Vizuális kultúra 3. osztály

Etika 3. osztály

Osztálytanító 3. osztály

Napközi 3. csoport

Munkaközösség-vezető: alsó tagozat

Kocsisné Hanekám Éva

Testnevelés 1. 2. osztály

Napközi 2. csoport

Kocsy Adrienn

Matematika 1. osztály

Magyar nyelv és irodalom 1. osztály

Etika 1. osztály

Vizuális kultúra 1. osztály

Technika és tervezés 1. osztály

Osztálytanító 1. osztály

Napközi 1. csoport

Nagy Ildikó

Biológia 7. 8. osztály

Kémia 7. 8. osztály

Tanulószoba

Áttanítás több intézménybe

Sándor Attiláné

Matematika 3. 4. osztály

Testnevelés 4. osztály

Etika 4. osztály

Digitális kultúra 3. 4. osztály

Osztálytanító 4. osztály

Kollégiumi nevelő

Siposné Varga Eszter

Matematika 2. osztály

Magyar nyelv és irodalom 2. osztály

Etika 2. osztály

Német nyelv 4. 5. osztály

Osztálytanító 2. osztály

Napközi 2. csoport

Szalainé Szabó Gabriella

Magyar nyelv és irodalom 5. osztály

Tagintézmény-vezető

Tanulószoba

Thiravong Nikolett

Angol nyelv 4 – 8. osztály

Osztályfőnök 7. osztály

Napközi 3. csoport


Áttanító pedagógusok (intézményen belül illetve más intézményből) segítségével oldjuk meg a felső tagozatban a következő tantárgyak oktatását:

Név

Intézmény

Tantárgy

Mesterházi Ildikó

Richter János Zeneművészeti Szakgimnázium

Történelem 5 – 8. osztály

Állampolgári ismeretek 8. osztály

Nagyné Prém Zsuzsanna

Ének-zene 1. 2. osztály

Bartókos Legények Kórusa

Molnár Gabriella

Ének-zene 3. 4. osztály

Kicsinyek Kórusa

Szalóky János

Gyárvárosi Általános Iskola

Fizika 7. 8. osztály

Szabó Ferdinánd

Széchenyi Egyetem

Digitális kultúra 5 – 8. osztály