Tanáraink

Tanáraink

Tanáraink

Figyelem! Új ablakban nyílik meg. PDFNyomtatásE-mail

Főállású pedagógusok

Név

Tanított tantárgy

Beosztás/egyéb megbízatás

Baranyai Anita

fejlesztés BTMN

tanulószoba felső tagozat

Dr. Barsiné Gibicsár Erika

magyar 5. 6. 8. osztály

tánc és dráma 5. osztály történelem 6. osztály

osztályfőnök 6. osztály

Bozsakyné Zvezdovics Mónika

technika 3. osztály

napközis nevelő 1. csoport

iskolai könyvtár

Dombi Sándorné

német nyelv 6-8. osztály

testnevelés 7-8. osztály

osztályfőnök 8. osztály;

felsős munkaközösség-vezető

Farnadi Tamara

ének 1-4. osztály

kórus – Kicsinyek Kórusa; Bartókos Legények Kórusa

kórusvezető

Haui Lóránt

ének 5-8. osztály

kórus – Bartók Gyermekkar

kórusvezető

Kissné Éder Rita

magyar 3-4. osztály

környezet, etika 3. osztály

rajz 3. osztály

osztályfőnök 3. osztály

Kocsisné Hanekám Éva

magyar 2. osztály

matematika 2. osztály

testnevelés 1-2. osztály

 

osztályfőnök 2. osztály;

alsós munkaközösség-vezető

Kocsy Adrienn

magyar 1. osztály

matematika 1. osztály

etika, környezet 1. osztály

rajz, technika 1. osztály

osztályfőnök 1. osztály

Krucsay Gyuláné

rajz, technika 2. osztály

napközis nevelő 3. csoport

Marczaliné Gábriel Judit

természetismeret 5-6. osztály

földrajz, biológia 7. osztály

földrajz, biológia 8. osztály

etika 5-8. osztály

osztályfőnök 7. osztály

DÖK segítő tanár

Mohai-Honvári Réka

angol nyelv 4-6. osztály

testnevelés 5-6. osztály

osztályfőnök 5. osztály

Nagyné Jutasi Beáta

rajz, technika 4. osztály

napközis nevelő 4. csoport

tankönyvfelelős

Sándor Attiláné

matematika 3-4. osztály

testnevelés 3-4. osztály

környezet, etika 4. osztály

osztályfőnök 4. osztály; testnev. munkaközösség- vez.

szabadidőszervező

Siposné Varga Eszter

német nyelv 4-5. osztály

környezet 2. osztály

napközis nevelő 2. csoport

Szalainé Szabó Gabriella

magyar 7. osztály

tagintézmény-vezetőÁttanító pedagógusok
(
intézményen belül illetve más intézményből)

Név

Intézmény

Tantárgy

Lendvainé Szaló Andrea

 

 

Richter János Zeneművészeti Szakgimnázium

angol nyelv 7-8. osztály

Mesterházi Ildikó

történelem 5. 7. 8. osztály

rajz 5-8. osztály

Pongrácz Edit

fizika 7-8. osztály

matematika 8. osztály

Nógrádi László

Radnóti Miklós Általános Iskola

informatika 6-8. osztály

Völgyi Zsolt

Tulipános Általános Iskola

technika 5-7. osztály
Óraadók

Név

Megbízatás

Évfolyam

Szalay Ildikó

kémia

matematika

7-8. osztály

6. osztály

Pechtolné Rácz Mária

matematika

5. 7. osztály

Halasi István

futball szakkör

1-4. osztályUtazó gyógypedagógusi szolgáltatás biztosítja az SNI-s tanulók ellátását, a logopédiai és az autista fejlesztést Nagyné Vizeli Judit és Molnár-Puter Hanna személyében. 

Az etika tantárgy oktatását alsó tagozatban az osztálytanítók, felső tagozaton pedig Marczaliné Gábriel Judit kolléganő látja el.

A Hit- és erkölcstan órák felekezetek szerinti csoportbontásban az iskola épületében illetve az intézmény szomszédságában lévő Plébánián folynak.

Hitoktatóink a 2017/2018-as tanévben:

  • Katolikus hittan:  Holy Eszter  1-8. évfolyam
  • Református hittan:  Szabóné Varga Anita  2. 3. 4. 6. 8. évfolyam
  • Evangélikus hittan:  Illés Ibolya  4. 7. évfolyam